Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Vad gör man eller inte vid en hårddisk krasch?

Mer info på Engelska
återskapa raderade filer

Vad gör man/inte vid en hårddisk krasch?

Vid en misstänkt hårddiskkrasch är det viktigt att ta reda på vad som har hänt. Om hårddisken låter illa eller onormalt är det absolut säkrast att låta den vara avstängd. Detta för att inte riskera att förvärra eventuella mekaniska skador på hårddiskens lagringsmedia, vilket försämrar möjligheterna till en lyckad diskräddning.
Det är vanligast att filsystemet eller firmwaren blir korrupt, det är förvisso inte ovanligt att läshuvudena ”bara” lägger av. Det är samma typ av fel om din disk inte visar sig i din dator eller att den visar dig 0 mb lagringsmängd, den kanske blir jätteseg, den läser och läser = sektorfel alt. trasiga läshuvuden.
Börjar din dator att visa blåskärmar? Oftast är det pga. att din disk börjar ge upp, inte pga. ditt operativsystem!
Du kan installera ett freeware program som heter ChrystalDiskInfo, det visar dig om din disk håller på att lägga av.

 

Fysisk skada 

Om din disk har tappats eller på annat sätt utsatts för fysisk påverkan, koppla inte upp disken upprepade gånger, förvärra inte skadorna och omöjliggör räddningen av dina data. När en defekt hårddisk repareras efter en fysisk skada, utförs reparationen enbart för att återställa data. Hårddisken kan inte senare återanvändas och bör förstöras när data är säkrat.

 

OBS!

Det är viktigt att du snabbt stänger av datorn om du hör klickande ljud. Den vanligaste orsaken till att en hårddisk slutar fungera är att man haft otur och kanske tappat datorn eller den externa hårddisken i golvet. Vi rekommenderar att du stänger av den trasiga hårddisken så snabbt som möjligt och lämnar in den till oss så orörd som möjligt. Då har vi bästa tänkbara chans att kunna laga hårddisken åt dig och återställa dina filer till ett fungerande skick.

 

Lägg aldrig en hårddisk i frysen

Lägg aldrig en hårddisk i frysen, diskar har undersöktes efter att ha utsatts för detta youtube trick, och det har skadat mediat i så stor grad att uppgifterna inte längre kunde räddas.

 

Ta aldrig bort locket på hårddisken

En hårddisk får endast öppnas i renrum. En disk som har öppnats och anslutits senare kommer att förstöra läshuvud och media med data på mycket kort tid. En efterföljande dataåterställning kommer att vara dyrare eftersom föroreningen måste avlägsnas innan disken kan repareras. Priset ökar vanligen med 1 500 kr för extra rengöring av skivan. Om en skiva är allvarligt förorenad och ansluten är det hög risk att data förstörs om några minuter.

 

Byte av PCB/styrkort  

Byt inte ut kretskortet på din disk med motsvarande, det fungerar inte. Kretskortet på alla moderna hårddiskar innehåller så kallade adaptiva data, dessa måste flyttas från det defekta kortet till det nya kortet. På vissa modeller av diskar kan alla data gå förlorade när du installerar ett nytt kort.

 

Gör det självprogram

Om du är säker på att din disk inte fungerar som den skall eller du har raderat eller formaterat din disk, använd aldrig Hdd Regenerator - På en felaktig eller svag disk, då kommer programmet att förstöra data. Använd helst inte ”egna” lösningar, det brukar sluta med att inget går att rädda!

 

Chkdsk på felaktig hårddisk = raderad data

Kör inte chkdsk på en hårddisk om inte disken är 100 % i ordning. Chkdsk arbetar uteslutande på hårddiskar som inte har fysiska fel. Att köra chkdsk på en hårddisk med fel kommer med största säkert att resultera i dataförlust.

 

Gör det själv

Det finns många historier och dåliga videor om hur du sparar data själv från din felaktiga hårddisk. Det finns mycket få av dessa som fungerar, och det här är typiskt på väldigt enkla fel. Att öppna en hårddisk utanför ett renrum gör datainhämtningen mycket dyrare eller omöjlig. Så om ditt data spelar roll skulle jag inte rekommendera detta. Få ett pris på professionellt data recovery först - är dina data inte så mycket värda kan du alltid kan försöka själv.

 

Om du tror att Gotland HDD Recovering rekommenderar dig att fixa själv - så nej. Anledningen till denna rekommendation beror på många förfrågningar där resultatet av att ”göra det själv” har skadat disken så mycket, att data inte längre kan räddas. Ett sådant meddelande är aldrig trevligt att förmedla, särskilt när det kunde ha undvikits.