Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Rädda din hårddisk

Rädda din hårddisk Gotland

Hur går det till när man ”lagar” en hårddisk?

  • Det första man gör är en analys, så man förstår vad som gått snett. Låter den konstigt? Startar den alls? Initierar sig disken? Har disken varit öppen tidigare? mm.
  • Är det är ett logiskt fel eller fel på disknivå.
  • Om det är ett logiskt fel (Korrupt filsystem), använder man mjukvara för att försöka åtgärda felen.
  • Är det fel på disknivå, kan det vara skadade sektorer eller läshuvuden som är trasiga eller börjar bli svaga. Man kan behöva byte ut läshuvudena för att disken skall läsa igen.
  • PCB kortet under disken är kanske bränt pga. ett trasigt spänningsaggregat eller åska, spänningsspikar är inte helt ovanligt, eller förstört på annat sätt.
  • Öm man får igång disken, är det första man gör en sk. klon av din trasiga disken, så man inte stressar den svaga disken mer än man behöver, den skall helst hålla tills hela klonen är skapad!
  • Sedan handlar det om att extrahera dina filer till ett

    annat lagringsmedium, som du sedan får hem dina filer på.

Det finns lika många fel som det finns diskar i världen. Så det går helt enkelt inte att förutse och åtgärda ALLA fel, men bra nära! Det finns diskar idag som fabrikanten låtit låsa, så man kommer inte åt de viktiga modulerna som finns på skivorna (SA-arean dvs. systemdelen av disken), men det brukar inte ta så lång tid innan branschens tekniker löser även dessa problem. Du kan läsa om de notoriska WD Passport diskarna i en annan artikel här!

återskapa filer från hårddisk

Hur man åtgärdar trasiga läshuvuden

Att laga en hårddisk med trasiga läshuvuden är inte lätt, det krävs extremt stor fingerfärdighet. Man måste byta ut hela avläsningsapparaturen inklusive läsarmen i ett stycke för hand. Det handlar om ultrasmå detaljer och extremt hög precision. Man måste också ha en perfekt matchande extra hårddisk att ta reservdelar ifrån. Vi brukar kalla det ”donor”. Det måste verkligen vara en perfekt match med rätt tillverkningsserie (batch) och samma firmware (styrkoder).

 

Laga hårddisk genom att byta läshuvuden i renrum

Om man gör allt rätt, och operationen går bra, kan hårddisken fungera hjälpligt i ett par timmar. Tillräckligt för att man ska hinna extrahera rådata ur den och rädda data. Man måste ha tillgång till ett partikelfritt renrum eller en renrumsbox. Man kan inte öppna och laga hårddisk i ett vanligt rum och sedan återstarta den. Då kan hårddisken förstöras mycket snabbt på grund av små partiklar som släppts in via rumsluften. Dessa partiklar ställer till med krockar på mikronivå mellan läshuvudena och magnetskivorna. Stora skador kan uppstå som gör att det inte längre är möjligt att laga hårddisken – data kan inte kan återställas överhuvudtaget.

 

Om allt gått bra kan man efter läshuvudsbytet klona över innehållet i den kraschade hårddisken till en annan hårddisk och säkra innehållet. Har man gjort ett bra jobb brukar det kunna bli en närmast perfekt data återställning, det vill säga man kan rädda all data intakt. Den trasiga hårddisken kommer dock aldrig fungera normalt igen, utan man tar ur läshuvudena igen och kan använda dessa som reservdelar igen vid något annat tillfälle.