Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Rädda din bilder

återställa raderade bilder

Återställ borttagna bilder
Det är vanligt att kunder kontaktar oss om raderade bilder och säger att bilderna försvann utan förklaring - från dator, extern hårddisk, minneskort.

Det finns många orsaker. En av anledningarna kan vara att filsystemet har skadats. En annan anledning kan vara att hårddisken eller minnet är trasigt eller håller på att gå sönder. Men den vanligaste orsaken är att du av misstag raderade bilderna själv - ibland även utan att märka något.

Oftast är dessa typer av återställningar inte så dyra.


Raderade bilder försvinner inte helt, normalt sett.
De är kvar i filsystemet, även om du inte kan se dem.
Själva innehållsförteckningen (MFT) över filerna är borta.

Gotland Hdd Recovery kan hitta filer och återställa dem
till fungerande skick.