Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Prisinformation och frakt, samt övrig information!

Ev. frakt för att skicka in dina diskar står du för själv.
Paket skickade med postförskott hämtas ej ut! Använd med fördel Postnords brevpaket, billigt!  Adressen till oss står på vår kontaktsida!

OBS! Men tänk på hur du förpackar din/a hårddisk/ar, så att den/dem inte går mer sönder (Slag) under transporten!

 

Analys/Undersökning av hårddisk

När analysen av din/a media/er är klar så får du ett kostnadsförslag som baseras på vad som skall göras just i ditt fall. Analysen är inte bindande på något sätt. Om du inte vill fortsätta får du ditt media återskickat i ursprungligt skick och du betalar bara för analyskostnaden + frakten. Eller så godkänner du kostnadsförslaget och vi går vidare! Du har kontrollen på vad som sker, hela tiden! Utan dolda kostnader, inga spöken i garderoben alltså!

 

Allmänna villkor

Eventuell garanti på din utrustning:

I de fall där det krävs så bryter vi plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media. Vi konsulterar inte kunden innan vi bryter plomber utan du får som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till oss. Självklart undviker vi så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör vi det omgående och utan att meddela dig. Vi kan dock aldrig garantera att samtliga filer kan rekonstrueras i fungerande skick från en kraschad/skadad hårddisk.

 

Sekretess information:

Vi har självklart tystnadsplikt och era dokument är säkra hos oss. Vi tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att vi ska hitta åt er. Vi levererar datat till dig på av er utvalt media eller från en säker FTP-server. Vi garanterar att ingen information om innehållet på era hårddisk/ar förs vidare till annan person eller myndighet. Särskilt individuellt anpassat sekretessavtal kan tecknas om du så önskar.

 

Registrering:

Registrering av inlämnat media sker via registreringshandling (Papper) och är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga. Blanketten hittar du längst upp till höger på denna sida, och skall helst bifogas vid inskickning!

 

Emballage:

Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej media i emballage som är värdefullt för er.

 

Oregistrerad eller omärkt media:

Oregistrerat media som lämnats in av dig behandlas inte innan vi kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund. När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

 

Ej efterfrågad utrustning:

Utrustning som inte efterfrågats inom 90 dagar från avslutat ärende kasseras. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 10 dagar från ärendets avslutande.

postnord

Kom ihåg att välja brevlåda inte ombud. Vi kommer inte att hämta ut paketet!


Prislappen visar vad ett paket max 1Kg kostar att skicka inrikes!