Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Prisinformation och frakt, samt övrig information!

Ev. frakt för att skicka in dina diskar / dator står du för själv.
Paket skickade med postförskott hämtas ej ut! Använd med fördel Postnords ”brevpaket”, billigt eller ”parcel” vid dator!
Adress uppgifter till oss står på vår kontaktsida!

OBS! Men tänk på hur du förpackar din/a hårddisk/ar och dator, så att den/dem inte går mer sönder (Slag) under transporten!

 

Allmänna villkor

Eventuell garanti på din utrustning:

I de fall där det krävs så bryter vi plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media eller dator. Vi konsulterar inte kunden innan vi bryter plomber utan du får som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till oss. Självklart undviker vi så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör vi det omgående och utan att meddela dig. (Vi kan dock aldrig garantera att samtliga filer kan rekonstrueras i fungerande skick från en kraschad/skadad hårddisk.)

 

Sekretess information:

Vi har självklart tystnadsplikt och era dokument och maskiner är säkra hos oss. Vi tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att vi ska hitta åt er. Vi levererar datat till dig på av er utvalt media eller från en säker FTP-server. Vi garanterar att ingen information om innehållet på era hårddisk/ar förs vidare till annan person eller myndighet. Särskilt individuellt anpassat sekretessavtal kan tecknas om du så önskar.

 

Registrering:

Registrering av inlämnat media / dator sker via registreringshandling (Papper) och är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga. Blanketten hittar du längst upp till höger på denna sida, och skall bifogas vid inskickning!

 

Emballage:

Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej media / dator i emballage som är värdefullt för er.

 

Oregistrerad eller omärkt media / dator:

Oregistrerat media / dator som lämnats in av dig behandlas inte innan vi kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund. När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

 

Ej efterfrågad utrustning:

Utrustning som inte efterfrågats inom 90 dagar från avslutat ärende kasseras eller säljes. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 10 dagar från ärendets avslutande.

postnord

Kom ihåg att välja ”brevlåda” eller vid inskick av dator ”parcel” inte ombud.
Vi kommer inte att hämta ut dessa paket!


Prislappen visar vad ett paket max 1 - 20Kg kostar att skicka inrikes!