Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Prisinformation och frakt!

Ev. frakt för att skicka in dina diskar står du för själv.
Paket skickade med postförskott hämtas ej ut! Använd med fördel Postnords brevpaket!  Adressen står på kontaktsidan!

OBS! Tänk på hur du packar dina hårddiskar!!!

 

Analys/Undersökning av hårddisk

När analysen är klar så får du ett kostnadsförslag som baseras på beroende på vad som skall göras. Analysen är inte bindande.

 

Allmänna villkor

Eventuell garanti på kunds utrustning:

I de fall där det krävs så bryter GHR plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media. ghddr.se konsulterar inte kunden innan ghddr.se bryter plomber utan du skall som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till ghddr.se . Självklart undviker ghddr.se så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör GHR det omgående och utan att meddela kunden. ghddr.se garanterar inte att samtliga filer kan rekonstrueras i fungerande skick från en kraschad/skadad hårddisk

 

Sekretess information:

GHR har självklart tystnadsplikt och era dokument är säkra hos oss.GHR tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att GHR ska hitta åt er. GHR levererar datat till er på av er utvalt media eller från en FTP-server. GHR garanterar att ingen information om innehållet på era hårddisk/ar förs vidare till annan person eller myndighet. Särskilt individuellt anpassat sekretessavtal kan tecknas om kunden så önskar.

 

Registrering:

Registrering sker via registreringshandling (Papper) är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga. Blanketten hittar du längst upp på denna sida, och skall bifogas vid inskickning!

 

Emballage:

Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej media i emballage som är värdefullt för er.

 

Oregistrerad eller omärkt media:

Oregistrerat media som lämnats in av kund behandlas inte innan vi kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund. När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

 

Ej efterfrågad utrustning:

Utrustning som inte efterfrågats inom 60 dagar från avslutat ärende kasseras. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 10 dagar från ärendets avslutande.