Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland

Mer information.

Mer info på Engelska
trasigt läshuvud
Hitatchi 1TB där läshuvudet fastnat ute på skivan!

Cleanroom-miljö i låda

Länkar till några

av våra partners!

 

Rescue-It

Rescue-it är fr.o.m. nu vår officiella partner. Alla ärenden där fel orsaken tyder på avancerad felsökning och reparation samt komplexa verktyg som vi inte har flyttar vi erat media till Rescue-it för våra recovery jobb!

Rescue-It

Vår Partners

PCroma Data och IT-tjänster
Rapidspar

Vad gör man/inte vid en hårddisk krasch?


Vid en misstänkt hårddiskkrasch är det viktigt att ta reda på vad som har hänt. Om hårddisken låter illa eller onormalt är det absolut säkrast att låta den vara avstängd. Detta för att inte riskera att förvärra eventuella mekaniska skador på hårddiskens lagringsmedia, vilket försämrar möjligheterna till en lyckad diskräddning.

 

Fysisk skada - förlorad eller omvänd 

Om din disk har tappats eller på annat sätt utsatts för fysisk påverkan, koppla inte upp disken upprepade gånger, förvärra inte skadorna och omöjlig göra att rädda data. När en defekt hårddisk repareras efter en fysisk skada, utförs reparationen enbart för att återställa data. Hårddisken kan inte senare återanvändas och bör förstöras när data är säkrat.

 

OBS!

Det är viktigt att du snabbt stänger av datorn om du hör klickande ljud. Den vanligaste orsaken till att en hårddisk slutar fungera är att man haft otur och tappat datorn eller den externa hårddisken i golvet. Vi rekommenderar att du stänger av den trasiga hårddisken så snabbt som möjligt och lämnar in den till oss så orörd som möjligt. Då har vi bästa tänkbara chans att kunna laga hårddisken åt dig och återställa dina filer i fungerande skick.

 

Lägg aldrig en hårddisk i frysen

Lägg aldrig en hårddisk i frysen, diskar har undersöktes efter att ha utsatts för detta youtube trick, och det har skadat median i så våldsam grad att uppgifterna inte längre kunde räddas.

 

Ta aldrig bort locket på hårddisken

En modern hårddisk får endast öppnas i renrum. En skiva som har öppnats och anslutits senare kommer att förstöra huvud och media med data på mycket kort tid. En efterföljande dataåterställning kommer att vara dyrare eftersom föroreningen måste avlägsnas innan disken kan repareras. Priset ökar vanligen med 1 500 kr för extra rengöring av skivan. Om en skiva är allvarligt förorenad och ansluten är det hög risk att data förstörs om några minuter.

 

Byte av PCB / styrkort  

Byt inte ut kretskortet på din skiva med motsvarande, det fungerar inte. Kretskortet på alla moderna hårddiskar innehåller så kallade adaptiva data, dessa måste flyttas från det defekta kortet till det nya kortet. På vissa modeller av diskar kan alla data gå förlorade när du installerar ett nytt kort.

 

Gör det självprogram

Om du är säker på att din disk inte fungerar som den skall eller du har raderat eller formaterat din disk, då finns det några bra program som du kan använda för att spara data. Kom ihåg att du aldrig skall installera programmen på samma hårddisk som ska kopieras. Programmet måste installeras på en annan dator, den disk som ska kopieras/granskas måste anslutas till den andra datorn och sedan granskas av programmet. Använd aldrig Hdd Regenerator - På en felaktig eller svag disk, kommer programmet att förstöra data.

 

Chkdsk på felaktig hårddisk = raderad data

Kör inte chkdsk på en hårddisk om inte disken är 100% i ordning. Chkdsk arbetar uteslutande på hårddiskar som inte har fel. Att köra chkdsk på en hårddisk med fel kommer med största säkert att resultera i dataförlust.

 

Gör det själv

Det finns många historier och dåliga videor om hur du sparar data själv från din felaktiga hårddisk. Det finns mycket få av dessa som fungerar, och det här är typiskt på väldigt enkla fel. Att öppna en modern disk utanför ett renrum gör datainhämtningen mycket dyrare. Så om data spelar roll är det inte ett sätt jag skulle rekommendera. Få ett pris på proffesional data recovery först - är dina data inte så mycket värda du alltid kan försöka själv.

 

Om du sitter och tror att Gotland HDD Recovering bör rekommendera dig att fixa själv - så nej. Anledningen till denna rekommendation beror på de många förfrågningar jag får där resultatet av att "göra det själv" har skadat disken så mycket att data inte längre kan sparas. Ett sådant meddelande är aldrig trevligt att förmedla, särskilt när det kunde ha undvikits.

 

Hur man åtgärdar trasiga läshuvuden

Att laga en hårddisk med trasiga läshuvuden är inte lätt, det krävs extremt stor fingerfärdighet. Man måste byta ut hela avläsningsapparaturen inklusive läsarmen i ett stycke för hand. Det handlar om ultrasmå detaljer och extremt hög precision.

 

Man måste också ha en perfekt matchande extra hårddisk att ta reservdelar ifrån. Vi brukar kalla det ”donor”.  Det måste verkligen vara en perfekt match med rätt tillverkningsserie (batch) och samma firmware (styrkoder).

 

Laga hårddisk genom att byta läshuvuden i renrum. Om man gör allt rätt, och operationen går bra, kan hårddisken fungera hjälpligt i ett par timmar. Tillräckligt för att man ska hinna extrahera rådata ur den och rädda data. Man måste ha tillgång till ett partikelfritt renrum eller en renrumsbox. Man kan inte öppna och laga hårddisk i ett vanligt rum och sedan återstarta den. Då kan hårddisken förstöras mycket snabbt på grund av små partiklar som släppts in via rumsluften.

 

Dessa partiklar ställer till med krockar på mikronivå mellan läshuvudena och magnetskivorna. Stora skador kan uppstå som gör att det inte längre är möjligt att laga hårddisken – data kan inte kan återställas överhuvudtaget.

 

Om allt gått bra kan man efter läshuvudsbytet klona över innehållet i den kraschade hårddisken till en annan hårddisk och säkra innehållet. Har man gjort ett bra jobb brukar det kunna bli en närmast perfekt dataåterställning, det vill säga man kan rädda all data intakt.

 

Den trasiga hårddisken kommer dock aldrig fungera normalt igen, utan man tar ur läshuvudena igen och kan använda dessa som reservdelar igen vid något annat tillfälle.

Går det att återskapa raderade filer på en SSD disk? Kolla in denna Youtube länk: Du får svaret här

Hitatchi 1TB där läshuvudet fastnat ute på skivan!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Ta reda på mer
OK, STÄNG MEDDELANDET